Antropoloģijas termini latviešu valodā - B

Atpakaļ uz kopējo sarakstu

B
barbarisms antrop. Otrā stadija 19.gs. izplatītajā evolucionārajā shēmā "mežonība, barbarisms, civilizācija".
beduīni antrop. Arābi, kas dzīvo kā klejotāji vai pusklejotāji. sal. nomadi.
biandrija antrop. Divvīrība; laulības forma, kurā sievai ir divi vīri.
bigāmija antrop. Divsievība; laulības forma, kurā vīram ir divas sievas.
bifurkācija antrop. Radniecības terminu iedalījums apzīmējumos radiniekiem no tēva un radiniekiem no mātes puses. sk. patrilaterāls, matrilaterāls.
bilaterāls antrop. Abpusējs, gan no tēva, gan no mātes puses. b. radniecība Gan patrilaterālas, gan matrilaterālas radniecības saišu atzīšana.
bilineārs sk. ambilineārs.
bilingvisms antrop. Atsevišķa indivīda vai noteiktas sabiedrības, vai tās daļas spēja lietot divas vai vairākas valodas.
bilokāls sk. ambilokāls.
binārs Tāds, kas sastāv no divām vienībām jeb elementiem. b.opozīcija antrop. Divu elementu prestats vai pretnostatījums; strukturālismā - viens no domāšanas un kultūras sistēmu funkcionēšanas principiem.
brahmaņi antrop. Hinduismā - augstākās jeb priesteru varnas piederīgie; sākotnēji - visu garīgo un laicīgo gudrību pārzinātāji; mūsdienās ne visi darbojas kā priesteri, bet parasti ievēro rituālās tīrības principu.
bramini Sk. brahmaņi.
bumerangs antrop. Leņķveida koks, kurš pēc sviediena atgriežas pie sviedēja un kuru Austrālijas aborigēni lieto gan medībās, gan sportiskās nodarbēs.

Atpakaļ uz kopējo sarakstu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License