Antropoloģijas termini latviešu valodā - C

Atpakaļ uz kopējo sarakstu

C
ceremoniāls antrop. 1. Noteiktai ceremonijai atbilstošs, svinīgs. 2.Kārtība, kādā zināmos iepriekšparedzētos gadījumos jāveic ceremonija.
ceremonija antrop. Noteiktai kultūras tradīcijai iezīmīga, formalizēta vai stilizēta, parasti publiska norise, kurā piedalās vairāk nekā viens cilvēks.
cilts antrop. Sociopolitiskas organizācijas forma, kas parasti raksturīga hortikulturālistu (zemkopju) un lopkopju sabiedrībām. Ciltīm nav raksturīga socioekonomiska stratifikācija un nav centralizētu varas orgānu, tāpēc arī nav līdzekļu, kā cilts locekļiem uzspiest citu cilts locekļu politiskos lēmumus. Tāpēc ciltis bieži vien tiek uzskatītas par acefālām sabiedrībām. (Skat. arī Cilts www.vesture.eu)
civilizācija antrop. 1. Salīdzinoši sarežģīta, daudzslāņaina sabiedrība ar valsts tipa politisko organizāciju un sazarotu reliģisko un ceremoniālo dzīvi, kuru pavada rakstības, zinību un mākslu attīstība. 2. Atsevišķai valstij vai reģionam, vai atsevišķam laikmetam raksturīgs kultūras tips. 3. Trešā stadija 19.gs. izplatītajā evolucionārajā shēmā "mežonība, barbarisms, civilizācija".

Atpakaļ uz kopējo sarakstu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License