Antropoloģijas termini latviešu valodā - H

atpakaļ pie kopējā saraksta

H
habitus [lat.] antrop. Ārējais izskats, izturēšanās, ķermeniskā un garīgā satversme.
hierokrātija antrop. Priesteru kārtas valdīšana laicīgajā jomā.
harizma antrop. Kādas personas (svētā, varoņa, vadoņa) izcilība, apdāvinātība.
harizmātisks antrop. Tāds autoritātes vai vadonības paveids, kas dibinās vadoņa personiskajās īpašībās.
harta antrop. Formālu, rakstiski kodificētu vai arī nerakstītu noteikumu un tos paskaidrojošu principu kopums.
higiēna Medicīnas nozare, kas pētī vides ietekmi uz cilvēka organismu un attīstību.
sociālā h. antrop. Mācība par mijiedarbību starp veselību un slimību, no vienas, un sociālo un kultūras vidi, no otras puses.
hinduisms antrop. Reliģisko kultu, filozofijas un paražu kopums, kura centrā ir ticība pārdzimšanai jeb reinkarnācijai; izplatīts gk. Indijā.
hipergāmija antrop. Norma, saskaņā ar kuru tēvam jāizprecina sava meita vīrietim ar augstāku statusu.
hipogāmija antrop. Norma, saskaņā ar kuru vīrietim jāstājas laulībā ar augstāka statusa sievieti.
histērija antrop. Atsevišķās kultūrās pieņemami vai pat iemācīti psihisku traucējumu stāvokļi, tādi kā apsēstība un transs.
historicisms antrop. Uzskats, ka katrs vēsturiskais laikmets ir nesalīdzināms, unikāls, tādēļ pētāms idiogrāfiski. sal. pozitīvisms.
holisms antrop. Tāda mācība vai uzskats, kas lūko sabiedriskās vai vēsturiskās parādības izprast un skaidrot tās aptverošajā kopējā kontekstā.
holistisks antrop. Tāds, kas īsteno holisma principu.
homeopātija antrop. Ārstniecības sistēma, kurā ļoti mazās devās izmanto zāles, kas lielās devās izsauc organismā ārstējamās slimības izraisītajām līdzīgas sekas. sal.allopātija.
hominīdi antrop. Primātu kārtas cilvēku dzimta, pie kuras pieder gan Homo sapiens, gan fosilais cilvēks. Sk. australopiteks, sinantrops.
Homo erectus [lat.] "Stāvus pacēlies cilvēks". antrop. Agrīnais cilvēks Āfrikā, Eiropā un Āzijā laikaposmā, kas sākās pirms 1,5 milj. gadu. sk. Āšelas kultūra.
Homo habilis [lat.] "Izveicīgais cilvēks". antrop. Apzīmējums ap 2 milj.g. seniem hominīdiem, kuru atliekas līdz ar vissenākajiem akmens darbarīkiem 1930.g. un 1958. - 1959.g. atrada Oldovajas aizā Tanzānijā.
Homo sapiens [lat.] "Saprātīgais cilvēks". antrop. Apzīmējums primātu kārtas sugai, pie kuras pieder gan mūsdienu cilvēks, gan tā pirms apm. 500 tk.- 200 tk.gadiem dzīvojušie priekšteči.
Homo sapiens sapiens antrop. Mūsdienu cilvēks, kāds tas pirmoreiz parādījās pirms apm. 40 gt.
homoseksuālisms Slieksme uz dzimumsakariem ar sava dzimuma personu.
ritualizēts h. antrop. Dzimumsakari starp viena dzimuma personām, visbiežāk pieaugušiem vīriešiem un zēniem, iniciācijas rituālu laikā.
hortikulturālisms antrop. Ekonomiska sistēma, kas balstās vienkāršā zemkopībā, ko raksturo vienkāršu rīku (piem., stādāmais miets vai kaplis) un līdumu izmantošana. Tiek dalīts intensīvajā un ekstensīvajā hortikulturālismā. Intensīvais raksturīgs ar līdumu līšanu, kuri tiek izmantoti īsāku vai garāku laiku, pēc tam pārceļot aktivitātes uz citu vietu. Ekstensīvais hortikulturālisms raksturīgs ar daudzgadīgu augu audzēšanu (piem. kokospalmas vai banāni). Hortikulturālisms ekonomikā parasti saistāms ar cilšu organizāciju politiskajā dimensijā.

atpakaļ pie kopējā saraksta

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License