Antropoloģijas termini latviešu valodā - R

Atpakaļ pie kopējā saraksta

R
rangs antrop. 1. Dienesta pakāpe, tituls vai kategorija. 2. Relatīvais stāvoklis kādas sabiedrības sociālajā hierarhijā.
[??] rase antrop. Vēsturisks priekšstats par kādu cilvēku grupu, kas no citām grupām atšķiras pēc iedzimtām ārējām pazīmēm (ādas un matu krāsas, galvaskausa formas). sal. etnisks.
reciprocitāte antrop. Savstarpējība, ņemšanas un došanas attiecības.
reinterpretācija antrop. Jauns tulkojums, jauns skaidrojums.
reliģija antrop. Nojēgumos par visa pastāvošā kārtību dibināta un simbolu sistēmās tālāknododama cilvēku attieksme pret svēto, tā pielūgsme, bijība pret to.
reprezentācija antrop. Priekšstats, tēls. kolektīvās r. antrop. Kādas grupas priekšstati (jēdzieni, mīti) par sevi un savām attiecībām ar pasauli, kuri nav reducējami uz individuālās apziņas stāvokļiem.
reproduktīvs antrop. Tāds, kam ir sakars ar iedzīvotāju bioloģisko vai sociālo atražošanu.
restriktīvs antrop. Ierobežots. r.maiņa antrop. Maiņa, kuras ietvaros divas sociālas grupas vairākās paaudzēs apmainās ar sievietēm, tādējādi veidojot laulību savienību jeb aliansi.
rezervācija antrop. Ierobežota kādas valsts teritorija, kurā aborigēniem ir sava pašpārvalde un tiesiskā kārtība.
rits antrop. Noteikta liturģiskā kārtība kristīgajā baznīcā.
rituāls 1. antrop. Simbolisku darbību izpilde iepriekšnoteiktā izteiksmīgā formā un secībā; parasti reliģiski nozīmīga, svinīga norise. 2. Ceremoniju kopums un secība.
pārejas r. antrop. Rituāls, kas iezīmē kritiskus brīžus cilvēka mūžā (dzimšanu, dzimumbrieduma sasniegšanu, laulības, nāvi). sk. iniciācija.
rituāls antrop. Tāds, kas raksturīgs rituālam.

Atpakaļ pie kopējā saraksta

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License