Antropoloģijas termini latviešu valodā - T

Atpakaļ uz kopējo sarakstu

T
tabu antrop. Maģiski rituāls aizliegums veikt noteiktas darbības, piem., pieskarties zināmiem cilvēkiem (priesteriem, vadoņiem, nedēļniecēm), pieskarties priekšmetiem vai vietām, baudīt zināmus ēdienus, izrunāt zināmus vārdus, stāties dzimumsakaros ar noteiktu grupu cilvēkiem. sk. sakrāls, totēms, incesta tabu.
taksonomija 1. Lietu vai parādību klasifikācijas likumības vai principi. 2. antrop. Pētījumi par vietējo iedzīvotāju vai noteiktā tautā pieņemtajām klasifikācijas sistēmām. sal. etnosemantika.
tehnoloģija antrop. Visu to līdzekļu (prasmju un zināšanu, un darbarīku un resursu izmantojuma veida) sakārtots kopums, ar kuriem kāda cilvēku grupa ražošanas procesā iedarbojas uz savu vidi.
teknonīmija antrop. Paraža, saskaņā ar kuru pēc bērna piedzimšanas tā vecāki iegūst jaunus personvārdus, kas tieši norāda uz viņiem kā konkrētā bērna vecākiem. sal. nekronīmija, autonīmija.
tetovēšana antrop. Neizdzēšamu zīmējumu - maģisku motīvu, klana vai statusa piederības zīmju, vai arī rotājumu veidošana uz ādas, to iededzinot, durstot, iekrāsojot, radot tajā rētas.
timokrātija antrop. Valsts forma, kurā politiskā vara un tiesību un pienākumu apjoms ir proporcionāls īpašuma lielumam.
totēmisms antrop. Ticējumu un paražu kopums, saskaņā ar kurām cilvēku grupa (ģints, klans) atzīst savu radniecību ar kādu dzīvnieku vai augu sugu, vai dabas parādību, attiecībā pret kuru ievēro īpašus rituālus priekšrakstus. sk. klans, tabu, eksogāmija.
totēms antrop. Dzīvnieks, augs vai dabas parādība, kuru cilvēks vai cilvēku grupa atzīst par sev radniecīgu, nereti par senci.
tradīcija antrop. Paraža; noteiktās vērtībās, ticējumos, zināšanās un prasmēs sakņots uzvedības veids, kuru no paaudzes paaudzē nodod socializācijas gaitā.
tradicionāls antrop. Tāds, kam raksturīga uzticība tradīcijai. T. sabiedrība - industriālās sabiedrības pretstats.
transkulturācija antrop. Posms pārejā no vienas kultūras formas uz citu akulturācijas gaitā.
transs antrop., psihol. Apziņas stāvoklis, kurā cilvēks zaudē parasto laika un telpas, un pat sava ķermeņa uztveri, bet spēj automātiski veikt sarežģītas darbības. sk. šamanis.

Atpakaļ uz kopējo sarakstu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License