Antropoloģijas termini latviešu valodā - UVZ

Atpakaļ pie kopējā saraksta

U
uksorilokāls antrop. Ar sievas mājām saistītais. u. dzīvesvieta Paraža, saskaņā ar kuru jaunais pāris pēc laulībām apmetas pie sievas tuviniekiem vai radiniekiem sabiedrībās, kurās nav matrilīniju.
unilaterāls antrop. Vienpusējs, vai nu no tēva vai no mātes puses. u. radniecība Vai nu patrilaterālas, vai matrilaterālas radniecības saišu atzīšana.
unilineārs antrop. Tāds, kas attieca uz vienu līniju.
unilokāls antrop. Tāds, kas attiecas uz vienu dzīvesvietu.
urbānisms antrop. 19.gs. otrajā pusē izveidojies rietumu sabiedriskās domas strāvojums, kurā pilsētas kultūra atspoguļota kā civilizācijas augstākais sasniegums. sal. antiurbānisms.
urbanizācija antrop. Rūpniecības un iedzīvotāju koncentrēšanās lielajās pilsētās, kas ietekmē visas sabiedrības demogrāfiskos procesus, tās sociālo, politisko un ekonomisko organizāciju.

V
varna antrop. Viena no četrām kastu grupām (brahmaņi, kšatriji, vaišjas un šūdras) hinduismā.
vasalis antrop. Feodālis, kas par savu dienestu un uzticību senjoram saņēmis no viņa zemes īpašumu (lēni).
verbāls antrop. Vārdisks, tāds, kas sastāv no vārdiem vai lieto tos; nerakstīts, ar runas starpniecību nodots.
vernakulārs antrop. Kādas zemes vai novada vietējo iedzīvotāju valoda, kas atšķiras no literārās valodas.
vernakulārs antrop. 1. Tāds, kas attiecas uz vernakulāru. 2. Tāds, kas raksturīgs arhitektūras vai ornamenta stilam noteiktā kultūrā.
vigvams antrop. Kupolveidīgs Ziemeļamerikas indiāņu algonkinu mājoklis.
virilokāls antrop. Ar vīra mājām saistītais. v.dzīvesvieta Paraža, saskaņā ar kuru jaunais pāris pēc laulībām apmetas pie vīra tuviniekiem vai to tuvumā sabiedrībās, kurās nav patrilīniju. sal. uksorilokāls, avunkulokāls, neolokāls.
vudū antrop. Centrālamerikā izplatīts sargātājgara kults, kurā katoļu priekšstati par svētajiem sajaukušies ar afrikāņu ticējumiem par gariem.

Z
zambo antrop. Cilvēks, kura dzīslās rit indiāņa un afrikāņa vai metisa un mulata asinis.
zombijs antrop. 1. Pārdabisks spēks vai burvestība, kas saskaņā ar vudū ticējumiem var iemājot līķī un to atdzīvināt. 2. Šādi atdzīvināts līķis.

Atpakaļ pie kopējā saraksta

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License