Atsauču noformēšana

Lai gan pēc būtības atsauču noformēšanā katrs var veidot pats savu stilu, galvenajam uzdevumam vienmēr ir jābūt, lai lasītājs saņemtu visu nepieciešamo informāciju pietiekoši skaidri un nepārprotami. Akadēmiskajā pasaulē pastāv neskaitāms daudzums dažādu atsauču noformēšanas stilu. Šeit izklāstīts viens Čikāgas stila atvasinājums, kurš ir vienkārši lietojams un skaidri saprotams. Tai pat laikā jāatceras, ka jūsu universitātei, katedrai vai izdevniecībai var būt savas prasības.

Zemāk uzskaitītie piemēri galvenokārt ņemti no Čikāgas stila rokasgrāmatas.
Sarakstā pirmais paraugs ir veids, kā atsauci noformēt bibliogrāfijā, otrs, kā atsauci noformēt tekstā.
(Šeit sagatavotos piemērus RSU studentiem sākotnēji latviskojis Klāvs Sedlenieks, bet arī citu mācību iestāžu audzēkņi un kolēģi ir laipni aicināti to izmantot)

Ja autors nav zināms, autora vārda vietā norādiet Anonīms.
Ja izdošanas datums nav zināms, gada vietā rakstiet b. g. , t.i., "bez gada".

Grāmata

Viens autors

[bibliogrāfijā:]
Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin.

[tekstā:]
(Pollan 2006, 99–100)

Divi vai vairāk autori

Ward, Geoffrey C., un Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf.
(Ward un Burns 2007, 52)

Ja ir četri un vairāk autori, uzskaititet visus autorus bibliogrāfijas sarakstā, bet tekstā norādiet vienīgi pirmo, kam seko "u.c." ("un citi"):

(Barnes et al. 2010)

Grāmatas nodaļa vai cita daļa

Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” Grāmatā Anthropology and Global Counterinsurgency, John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, un Jeremy Walton (red.), 67–83. Chicago: University of Chicago Press.

(Kelly 2010, 77)

Grāmatas ievads vai tamlīdzīga daļa

Rieger, James. 1982. Ievads grāmatai Frankenstein; or, The Modern Prometheus, autors Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press.
(Rieger 1982, xx–xxi)

Elektroniski publicēta grāmata

Ja grāmata ir pieejama dažādos formātos, norādiet to, kuru lasījāt jūs. Grāmatām, kuras ir pieejamas tiešsaitē, norādiet URL, bet piekļuves datumu norādiet tikai tad, ja to pieprasa (universitāte vai izdevniecība). Ja īstas lappuses nav pieejamas, norādiet nodaļas vai sekcijas numuru.

Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics. Kindle izdevums.
Kurland, Philip B., un Ralph Lerner, red. 1987. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.
(Austen 2007)
(Kurland un Lerner, 10. nod, 19. doc)

Akadēmiskā žurnāla raksts

Raksts drukātā žurnālā

Tekstā norādiet lappusi, uz kuru atsaucaties; bibliogrāfijā - norādiet lappuses, no kuras līdz kurai raksts ir publicēts žurnālā. Dotajā piemērā 36 ir sējuma numurs (volume), (2) ir numurs.

Kasfir, Nelson. 2008. "The conventional notion of civil society: A critique." Journal of Commonwealth & Comparative Politics 36(2):1-20

(Kasfir 2008, 19)

Raksts tiešsaites žurnālā

Ja žurnālam ir zināms DOI (Digital Object Identifier), norādiet to. DOI ir pastāvīgais identifikators, kuru pievienojot http://dx.doi.org/ pārlūkprogramma aizvedīs uz avotu. Ja DOI nav pieejams, norādiet URL. Ja tiek pieprasīts piekļuves datums, norādiet arī to.

Kossinets, Gueorgi, un Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115:405–50. Piekļuves datums 2010. gada 28. februāris. doi:10.1086/599247.
(Kossinets un Watts 2009, 411)

Raksts avīzē vai neakadēmiskā žurnālā

Atsauces uz avīžu un neakadēmisku žurnālu rakstiem parasti izdara tekstā un neiekļauj bibliogrāfijā (“Kā Šerila Stolberga un Roberts Pīrs norāda New York Times rakstā, 2010. gada 27. februārī…"). Zemāk redzams formālākas atsauces noformējuma piemērs. Ja skatījāties rakstu tiešsaitē, iekļaujiet URL; datumu norādiet tikai tad, ja tas tiek prasīts. Ja autors ir zināms, sāciet atsauci ar autora vārdu un raksta nosaukumu.

Mendelsohn, Daniel. 2010. “But Enough about Me.” New Yorker, 25. janvāris.
Stolberg, Sheryl Gay, un Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, 28. februāris. Skatīts 2010. gada 3. martā. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.
(Mendelsohn 2010, 68)
(Stolberg un Pear 2010)

Grāmatas apskats

Kamp, David. 2006. “Deconstructing Dinner.” Michael Pollan grāmatas The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals apskats. New York Times, 23. Aprīlis, Sunday Book Review. http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.
(Kamp 2006)

Maģistra, bakalaura darbs vai disertācija

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD disertācija, University of Chicago.
(Choi 2008)
Blaževica, Līva. 2014. "Latvijas pašvaldību mājas lapu izvērtējums." Bakalaura darbs, Rīgas Stradiņa universitāte.
(Blaževica 2014)

Referāts, kas nolasīts sapulcē vai konferencē

Adelman, Rachel. 2009. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Referāts, nolasīts ikgadējā Bībeles Literatūras biedrības (Society of Biblical Literature) sanāksmē, Ņūorleāna, Luiziāna, 21-24. novembris.
(Adelman 2009)

Interneta lapa

Bieži vien pietiek ar lapas pieminēšanu tekstā (“Kā 2008. gada 19. jūlijā McDonald's Corporation pieminēja savā mājaslapā…"). Ja ir nepieciešama formālāka atsauce, var darīt, kā norādīts zemāk. Tā kā šāds saturs bieži mainās, norādiet, ja to iespējams noskaidrot, kurā datumā mājaslapā veiktas pēdējās izmaiņas. Ja nav zināms publicēšanas datums, atsauces pamatam izmantojiet pēdējo izmaiņu datumu vai datumu, kurā esat skatījušies šo lapu

Google. 2009. “Google Privacy Policy.” Pēdējās izmaiņas veiktas 11. martā. http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.
McDonald’s Corporation. 2008. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Pēdējo reizi skatīts 19. martā. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.
(Google 2009)
(McDonald’s 2008)

Bloga ieraksts vai komentārs

Uz Bloga ierakstu vai komentāru var atsaukties tekstā ("Kā teikts The Becker-Posner 2010. gada 23. februāra bloga ierakstā…. "), un šādas atsauces parasti netiek iekļautas bibliogrāfijā. Ja tomēr tiek prasīta formālāka atsauce biblogrāfijā, bloga ierakstu pieminiet tajā, bet komentāru pieminiet tikai tekstā. Ja tiek pieprasts piekļuves datums, norādiet to pirms URL, kā redzams zemāk

Posner, Richard. 2010. “Double Exports in Five Years?” The Becker-Posner Blog, 21. februāris. http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/2010/02/double-exports-in-five-years-posner.html.
(Posner 2010)

E-pasta vēstule vai īsziņa

E-pasta vēstule vai īsziņa var tikt pieminēta tekstā ("Īsziņā, ko Džons Dou (John Doe) man nosūtīja 2010. gada 1. martā, viņš atklāja, ka…") un tās ļoti reti tiek iekļautas bibliogrāfijā. Iekavās var norādīt, ka tā ir privātā korespondence (priv. koresp.).

(John Doe, e-pasta vēstule autoram, 2010. gada 28. februāris)
Vai
(John Doe, priv. koresp.)

Vienība, kas atrodama komerciālā datubāzē

Ja izmantojat kādu avotu, kas iegūts caur komerciālām datubāzēm, pievienojiet šīs datubāzes nosaukumu un piekļuves numuru. Zemāk redzamajā piemērā izmantota iepriekš minētā disertācija tā, it kā tā būtu iegūta no ProQuest disertāciju datubāzes.

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD disertācija., University of Chicago. ProQuest (AAT 3300426).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License