Baiba Bela-Krūmiņa

Zinātniskais grāds: Dr Soc, 2005 (Latvijas Universitāte)
Akadēmiskās intereses, ekspertīzes jomas: Mutvārdu vēsture, dzīvesstāsti
Reģionālā specializācija: Latvija
Nozīmīgākās publikācijas:
(2001) 'Patība un sociāli kulturālais konteksts' Spogulis. Latvijas mutvārdu vēsture. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 125.-144. lpp.

(1998) 'Māja Rīgā – laikā un telpā nosacīts dzīves veids' Māja. Pagātnes atmiņas – nākotnes vīzijas. Referātu krājums. Rīga: Praktiskās filosofijas katedra, 77. – 78. lpp.

Darba vieta: Latvijas Universitāte, Sociālo Zinātņu fakultāte. Socioloģijas maģistrantūras programmas vadītāja

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License