Biedri

Latvijas Antropologu biedrības biedri (alfabētiskā secībā)

Arta Ankrava
Anita Beikule
Baiba Bela-Krūmiņa
Daina Bērziņa
Liene Blauzde
Dace Bula
Igo Cals
Viesturs Celmiņš
Agnese Cimdiņa
Dace Dzenovska
Katrīna Grigorjeva
Daina Jurika
Līva Krieķe
Roberts Ķīlis
Māra Laizāne
Dace Lasmane
Laura Logina
Aija Lulle
Agita Lūse
Santa Margeviča
Elīna Ozoliņa
Viesturs Pauls Kārņups
Māris Prombergs
Aivita Putniņa
Aldis Pūtelis
Ieva Raubiško
Līga Rudzīte
Vineta Savicka
Sandra Sebre
Klāvs Sedlenieks
Silva Suhaņenkova
Matīss Šteinerts
Ieva Tihovska
Karina Vasiļevska-Dāss
Juris Zalāns
Anna Žabicka

Atpakaļ uz informāciju par LAB

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License