Citātu izmantošana

Kā pareizi izmantot citātus akadēmiskajos rakstos (piem., kursadarbi, bakalaura, maģistra darbi)

Studenti nereti savos darbos izmanto citātus no citu autoru tekstiem, bet bieži vien citāti ir izmantoti stilistiski kļūdaini.

Reizēm bez vajadzības tiek citēti triviāli apgalvojumi, kā, piemēram, "sesijas laikā studenti parasti gatavojas eksāmeniem".

Jāatceras, ka citātu daudzums darbā nedrīkst būt pārmērīgi liels - galu galā jūs rakstāt savu darbu. Jūsu tekstam ir jābūt jūsu pašu veidotam, tas nedrīkst veidoties kā kolāža no tekstiem, ko jūs esat izkopējuši no citiem avotiem.

Kopumā citātus ieteicams lietot TIKAI TRIJOS gadījumos:

  1. Ja citāts ir tik unikāls, ka tā satura pārstāstīšanas gadījumā tiks zaudēts pārāk daudz. Šis noteikums attiecas, piemēram, uz dzejas rindu citēšanu. Frāzi "Gūt var dodot, gūt var ņemot; dodot gūtais - neatņemams" nav vērts pārstāstīt, jo tā ir unikāla.
  2. Ja citāts tiek izmantots kā pamats tālākai analīzei. Šis noteikums attiecas uz dažādu tekstu analīzi. Piemēram, jūs citējat kāda informanta teikto vai kādu fragmentu no dokumenta, lai turpmākajā tekstā analizētu šo izteicienu vai teksta fragmentu.
  3. Ja citāts tiek izmantots, lai ilustrētu kādu novērojumu vai apgalvojumu; citāts tiek izmantots kā piemērs. Šis noteikums attiecas uz, piemēram, gadījumiem, kad autors apkopo novērojumus par kādu uzskatu, kas bieži parādās informantu teiktajā vai analizētajā tekstā un šo analīzi nobeidz vai papildina ar kādu raksturīgu piemēru, t.i., citātu.

VISOS pārējos gadījumos teksts, kuru jūs vēlētos izmantot, ir jāizlasa, jāsaprot, kas ir galvenā doma šajā tekstā un šī galvenā doma jāizklāsta saviem vārdiem. Pēc šāda izklāsta dodiet atsauci uz avotu, kurā atrodams domas oriģināls.

Citātus vienmēr jāatdala no sava teksta ar pēdiņām. Garākus citātus neliek pēdiņās, bet ievieto atsevišķā rindkopā, lietojot mazāku burtu izmēru un kopēju visas rindkopas atkāpi no malas.

Citātam jābūt PRECĪZAM oriģinālā teksta atainojumam. Ja tajā esat ieviesis kādas izmaiņas, tad tās skaidri norādiet. Ievietotais teksts liekams [kvadrātiekavās], izdzēstais teksts norādāms kā [..], bet ja esat mainījuši formatējumu, tad pievienojiet aiz citāta tādu tekstu, kā (izcēlums mans - K. S.)

Saistītie ieraksti:

atsauču noformēšana
par izvairīšanos no plaģiāta


Sagatavojis Klāvs Sedlenieks

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License