Dace Dzenovska

Zinātniskais grāds: PhD 2009, Kalifornijas Universitāte Berklijā (University of California, Berkeley)
Akadēmiskās intereses, ekspertīzes jomas: Nacionālisms, liberālisms un tolerance, race un rasisms, mobilitāte un migrācija, politiskā iztēle un prakse, postsociālisms, postkoloniālisms.
Reģionālā specializācija: Latvija
Nozīmīgākās publikācijas: 2010. "Public Reason and the Limits of Liberal Anti-Racism in Latvia. In Ethnos. 75(4): 425-454.
2010 (with Ivan Arenas). "Making 'the People': Political Imaginaries and the Materiality of Barricades in Mexico and Latvia." In Laboratorium. No. 3: 5-16.
2007. "Neoliberal Imaginations, Subject Formation, and Other National Things in Latvia, the Land that Sings." In Tsypylma, Darieva & Wolfgang Kaschuba (eds). Representations on the Margins of Europe: Politics and Identities in the Baltic and South Caucasian States. Campus Verlag Press. Pp. 114-138.

Darba vieta: Latvijas Universitātes un ESF projekts "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes: Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas"

Plašāka informācija Academia.edu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License