Daina Bērziņa

Grāds: Sociālo zinātņu maģistra grāds sociālajā antropoloģijā (RSU, 2014)
Intereses: studentu prezentācijas, starptautiskās Baltijas Antropoloģijas Vasaras Skolas organizēšana.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License