Elīna Ozoliņa

Grāds: Humanitāro zinātņu maģistrs antropoloģijā (LU, 2013)
Profesionālās intereses, ekspertīzes jomas: biznesa antropoloģija, uzņēmumu etnogrāfija, patērētāju prakses, dzīves kvalitāte, dzimtas pētījumi. Metodoloģija: kvalitatīvās pētījumu metodes, līdzdalīgais novērojums, stāstījuma/naratīva analīze.
Reģionālā specializācija: Latvija

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License