Helen Fisher on Love

Oriģinālais lekcijas apraksts no www.ted.com:

"Anthropologist Helen Fisher takes on a tricky topic — love –- and explains its evolution, its biochemical foundations and its social importance. She closes with a warning about the potential disaster inherent in antidepressant abuse"

Tulkojums:
Antropoloģe Helena Fišere runā par sarežģītu tēmu - mīlestību - un izskaidro tās evolūciju, bioķīmiskos pamatus un sociālo nozīmību. Runas noslēgumā viņa brīdina par iespējamajām briesmām, ko var izraisīt pārmērīga antidepresantu lietošana.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License