Recent Forum Posts
From categories:
page 1 of 212next »

Jā, bet manuprāt ar siblings antropoloģijā parasti apzīmē brāļus un māsas, proti vienu vecāku bērnus. arī tiešais siblings tulkojums latviski ir tāds pats - vai nedaudz nenovirzīsimies no pamatdomas?

Re: sib & sibling by Agnese CimdinaAgnese Cimdina, 06 Mar 2008 08:10

Vispār jau varētu. It kā jau sorcerer ir ar negatīvu pieskaņu parasti, bet arī burvis var būt ar negatīvu. Angļiem jau vēl ir arī magician. Tam itkā labāk atbilst burvis, jo var arī 'magic'='burvestība'

Re: sorcerer by klavsklavs, 05 Mar 2008 15:17

nu, jā, tas ir plašāks jēdziens. Arī sib ir plašāks jēdziens - tie ir visi viena cilvēka radinieki. brāļi un māsas tāpēc es piedāvāju sav + ēni

Re: sib & sibling by klavsklavs, 05 Mar 2008 15:15

interesants variants, bet vai "savietis" tomēr nav daudz plašāks jēdziens kā brālis un māsa? vismaz asociācijas noteikti ir plašākas.

Re: sib & sibling by Agnese CimdinaAgnese Cimdina, 05 Mar 2008 14:26

vai sorcerer nevarētu tulkot arī kā burvi?

sorcerer by Agnese CimdinaAgnese Cimdina, 05 Mar 2008 14:23

domāju, ka būtu jāsaka 'bezvalsts vai bezvalstu sabiedrības', t.i., tādas, kuras ir vai nu ārpus kādas valsts vai arī viņu dzīvei ar valsti nav nekāda sakara. Pavalstniecība man škiet šajā gadījumā neder

stateless societies by klavsklavs, 19 Feb 2008 18:26

abi šie vārdi ir no senangļu valodas. Sib "group of people one recognises as his/her relatives", Sibling ir vienkārši atvasinājums ar -ing. Es piedāvāju sib tulkot kā 'savietis/savieši' un sibling kā 'savēns'

sib & sibling by klavsklavs, 23 Jan 2008 19:17

Actor jau ir iegājies tulkot kā aktors. Skan mazliet muļķīgi, bet no otras puses - kāpēc gan ne?

Actor by klavsklavs, 10 Jan 2008 10:32

Var tikt lietots kā nomadi vai klejotāji (piem, klejotāji lopkopji). Antonīms laikam ir vietsēži (t.i., tie, kas neklejo, bet kam ir pastāvīgas dzīvesvietas, piem., latvieši būtu vietsēži)

Nomadi by klavsklavs, 10 Jan 2008 10:29

Compound ir tāds, kas sastāv no vairākām dažādām lietām. Faktiski jau etnocentrisks apzīmējums salīdzinot ar nuclear family. Bet manuprāt lielģimene nav īpaši labs apzīmējums, jo var tikt sajaukts ar 'extended family', kas būtu droši vien paplašinātā ģimene, t.i., tāda, kas sastāv no vairākām paaudzēm. Tāpēc es ieteiktu šādus apzīmējumus:

compound family: saliktā ģimene - vīrs+vairākas sievas+bērni (vai tas attiecas arī uz sieva+vairāki vīri+bērni?)
nuclear family: nukleārā ģimene (ir jau iegājies šādi apzīmēt) vīrs+sieva+bērni
extended family: paplašinātā ģimene (vīrs+sieva+bērni+vecvecāki vai mazbērni)
single-parent family: viena vecāka ģimene (vīrietis/sieviete + bērni)

Te vēl jautājums, vai principā ir klasificēti arī citi ģimeņu veidi, piem. māte+bērni+vecvecāki (bez sievietes bērnu tēva(-iem) - ļoti izplatīta Latvijā)

Compound etc family by klavsklavs, 10 Jan 2008 10:27

Nevienam no šiem nav atbilstoša vārda latviešu valodā. Brideprice varbūt varētu tulkot kā 'līgavas maksa' (bet varbūt - 'līgavcena', 'līgavmaksa'?), bet kā tulkot bridewealth? 'līgavdāvana'?

Bridewealth & brideprice by klavsklavs, 05 Jan 2008 10:01

Pieņemts tādā ziņā, ka tas tiek lietots datoru jomā - interakcija, interaktīvs utt. Vai labs, latviski skanošs un saprotams, ir cita lieta. Var jau arī uztaisīt kalku un, piemēram, teikt - starpskarsme (lai gan mēle mežģās mazliet). Bet varbūt ir vēl kāds vecs latviešu vārds, ko esam aizmirsuši? Faktiski jau mijiedarbība ir tāds vārds un ideāli atbilst pēc savas pamata nozīmes. Interesantā veidā Tildes datorvārdnīca angliski to pārtulko gan kā 'interaction', gan 'reciprocity' :-) Bet varbūt mijiedarbība ir pareizais vārds? interactive tad var būt mijiedarbīgs

Re: Interaction by klavsklavs, 05 Jan 2008 09:51

piekrītu, ka "Saskarsmes" nozīme pilnīgi neatbilst "interaction" nozīmei, bet manuprāt tas ir precīzākais no iespējamajiem latviskajiem tulkojumiem. Interakcija saglabā oriģinālo nozīmi, tomēr izklausās mākslīgi un, protams, nelatviski. Bet tagad gan ir tendence tā rakstīt….Tad tavuprāt interakcija ir latviešu valodā lietojams un pieņemts jēdziens?

Re: Interaction by Agnese CimdinaAgnese Cimdina, 04 Jan 2008 23:43

šķiet, ka patlaban citās sfērās pieņemtais tulkojums ir 'interakcija', t.i., netiek tulkots vispār. 'Saskarsme' var radīt problēmas jo tā varētu tulkot arī 'contact' vai kādu citu vārdu…

Interaction by klavsklavs, 16 Dec 2007 20:48

Skaidrības labad es ieteiktu rakstīt etisks nevis ētisks, jo pēdējam ir arī cita pavisam cita nozīme un arī izcelsme ir cita (etic nāk no no phonetic).

Emisks/etisks by klavsklavs, 12 Dec 2007 10:39

Atradu šādu izrunu: Kwa·ki·utl· (kwä′kē o̵̅o̅t′'l). Tad latviski būtu kvēkeotli vai kvākēotli. Tur pat atradu arī Nuer izrunu
Nuer: http://www.yourdictionary.com/nuer (var arī paklausīties) tomēr vairāk atbilst nūeriem
Kwiakiutl: http://www.yourdictionary.com/kwakiutl (arī var paklausīties)

tas gan attiecas uz anglo-amerikāņu izrunu…

kwakiutl by klavsklavs, 11 Dec 2007 17:01

Es domāju, ka jā, jo tas atbilst Morgana laika garam. Toreiz jau visi runāja par mežoņiem un tas šķita objektīvi un pareizi.

Re: Savage by klavsklavs, 11 Dec 2007 15:18

šķiet, ka "maza mēroga" ir labāk un precīzāk par "mazās" vai "mazskalu". šāda precizitāte noteiktos kontekstos būs vajadzīg. Paldies.

Re: small-scale by Agnese CimdinaAgnese Cimdina, 11 Dec 2007 14:55

runa ir par stadijām no "savage" līdz "civilization" (Morgans iedalīja sabiedrības attīstību trīs galvenajās stadijās: pirmatnējā stadijā, barbarisma un civilizācijas stadijās. Tad tavuprāt labāk būtu nomainīt pirmatnējo uz mežoņu?

Re: Savage by Agnese CimdinaAgnese Cimdina, 11 Dec 2007 14:50
page 1 of 212next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License