Iepriekšējie notikumi

Šajā lappusē apkopoti iepriekšējie notikumi, par kuriem tika ziņots šajā mājaslapā.
Jaunākos notikumus varat aplūkot šeit

Emīls Ķīlis „Klejojot pa neiemītām takām: zinātnes un tehnoloģijas studijas un socioloģija Latvijā”

Noslēdzot akadēmisko gadu, mēs šoreiz gribētu Jūs aicināt uz socioloģijas nozarē strādājoša pētnieka, Lankāsteras Universitātes doktoranta Emīla Ķīļa priekšlasījumu „Klejojot pa neiemītām takām - zinātnes un tehnoloģijas studijas un socioloģija Latvijā” - pirmdien, 16. jūnijā, plkst. 17, LU Humanitāro zinātņu fakultātes 205.telpā, Visvalža ielā 4a.

Savā prezentācijā Emīls dalīsies ar pieredzi, kuru guvis, intervējot Latvijas sociologus. Īpašs uzsvars tiks likts uz faktoriem (gan teorētiskiem, gan praktiskiem), kas sarežģīja pētījuma gaitu, izmainīja pētījuma fokusu un apgrūtināja intervijas ar Latvijā studējušiem un strādājošiem sociologiem. Īsumā tiks raksturots arī darba teorētiskais ietvars un pētnieciskās problemātikas izvēle.

Emīlis Ķīlis:

Es rakstu doktora disertāciju Lankasteras Universitātes (Lancaster
University, UK) Socioloģijas nodaļā, kur ieguvu arī savus bakalaura un
maģistra grādus. Sava darba ietvaros es strādāju ar teorijām un
metodoloģiskiem paņēmieniem, kas nāk no zinātnes un tehnoloģijas
studijām (science and technology studies). Tā ir starpdisciplināra
pieeja zinātnes, tehnoloģijas un sabiedrības mijiedarbības izpētei, kurā
laika gaitā apvienoti ieskati no zinātnes vēstures un filozofijas,
feminisma, socioloģijas, antropoloģijas, politoloģijas un (it īpaši
pēdējā laikā) ekonomikas.

Manas disertācijas tēma ir par un ap socioloģiju kā zinātni. Konkrēti
mani interesē (i) Latvijas sociologu un socioloģu izpratne par savu
disciplīnu un (ii) argumenti, kas tiek piesaukti, lai raksturotu
socioloģisko zināšanu specifiku un vērtību. Savā darbā es, izmantojot
gadījumizpēti (case study), mēģinu saprast, kādus ieskatus socioloģija
Latvijā var dot konstruktīvistu flangam zinātnes un tehnoloģijas studijās.

Dr. Karlo Kubero (Carlo Cubero) etnogrāfiskās filmas "Mangrovju mūzika" demonstrēšana un tikšanās ar autoru

Šī gada 3. aprīlī plkst. 18.15 Rīgas Stradiņa Universitātes 1. auditorijā (Dzirciema iela 16) notiks viesdocenta Karlo Kubero etnogrāfiskās filmas demonstrācija. Pirms filmas autors teiks īsu ievadu un filmai sekos diskusija.

Par filmu: Karību jūras sala Kulebra (Culebra) atrodas starp spāniski runājošo Puerto Riko un angliski runājošajām Virdžinu salām. Šīs salas mūziķu īpatnējās kompozīcijas iedvesmojušās no ļoti dažādām reģionālajām, nacionālajām un globālajām ietekmēm. Filma seko divām Kulebras salas mūziķu grupām un ataino attiecības, kas veido salas mūzikas identitāti. Filma tika uzņemta K. Kubero doktorantūras lauka darba laikā.

Karlo Kubero ir sociālantropologs, kas patlaban strādā Tallinas Universitātē. Viņa dzimtene ir Puerto Riko, kur viņš ieguvis bakalaura grādu, bet maģistra un doktora grādu ieguvis Mančestras universitātē (Lielbritānijā). K. Kubero specializējies vizuālajā un sajūtu antropoloģijā, ir daudzu konferenču etnogrāfisko filmu sesiju kā arī filmu festivālu organizētājs.

Vairāk par filmu meklējiet šeit un šeit

Ieeja bez maksas

Dr. Olgas Ulturgaševas lekcija "GULAGA cietumnieku rēgi evenu mirušo pasaulē"

Šī gada 28. februārī (piektdiena), plkst. 18:00, Rīgas Ekonomikas augstskolā, 303. telpā notiks Kembridžas Universitātes Skota Polārās izpētes institūta pētnieces Olgas Ulturgaševas priekšlasījums "GULAGA cietumnieku rēgi evenu mirušo pasaulē".

Priekšlasījumā pētniece O. Ulturgaševa pievērsīsies GULAGA mantojumam Sibīrijas evenu - ziemeļbriežu audzētāju un mednieku kopienā. Pētniece stāstīs par ciematu, kas 1970. gados tika uzcelts Staļina koncentrācijas nometnes vietā un kurā tagad klejo bijušo GULAGA cietumnieku rēgi. Priekšlasījumā autore raksturos lāsta izjūtu, kas caurvij telpas uztveri ciemā, skatot to kā vienu no piemēriem cilvēku attiecībām ar ļaunu garu apsēstu vietu (evenu val. arinkael). Balstoties uz liecībām par sastapšanos ar GULAGA rēgiem, arinkael jēdziens tiks skatīts kā rīks, kas palīdz vietējiem iedzīvotājiem skaidrot GULAGA mantojumu, kā arī neseno infrastruktūras sabrukumu un tam sekojušo kopienas izolāciju un pamestību.

Detalizētāka informācija par Olgu Ulturgaševu un viņas pētījumiem pieejama šeit.

O.Ulturgaševa, 28. februāra rītā, plkst. 10:30, LU Humanitāro zinātņu fakultātē, 401.telpā sniegs priekšlasījumu arī LU bakalaura studiju programmas kultūras un sociālajā antropoloģijā atvērtajā seminārā. Priekšlasījuma tēma - "Kustība, kinētiskā klātbūtne un persona Sibīrijas ziemeļbriežu audzētāju-nomadu pasaules uztverē".

Ikvienam interesentam ieeja pasākumos ir bez maksas. Publisko lekciju rīko Latvijas Antropologu biedrība, sadarbojoties ar Rīgas Ekonomikas augstskolu

Lekcijas notiks angļu valodā

Dr Muhameda Auranga Zeba Mugala (Muhammad Aurang Zeb Mughal) lekcija bārā Chomsky 4. decembrī plkst 18.00

Savā priekšlasījumā, sociālantropologs analizēs pārmaiņu procesus mūsdienu Pakistānā, uzsverot, ka pārmaiņu virzienu, ātrumu un jēgu nav iespējams izprast, ja vērā netiek ņemta kultūrspecifiskā izpratne par laika un telpas izkārtojumu un savstarpējām attiecībām.

Muhameds Aurangs Zebs Mugals ir Daremas universitātes (Lielbritānija) pētnieks, kura izziņas interešu lokā ir ne tikai ‘Laika un Telpas’ antropoloģija, bet arī ‘Attīstības antropoloģija’, ‘Sporta antropoloģija’, kā arī citas pētniecības tēmas. Detalizētāka informācija par Muhamedu Aurangu Zebu Mugalu, kurš Latvijā ir ieradies kā viespasniedzējs, lai sociālantropoloģijas studentiem pasniegtu „Starptautisko attīstības antropoloģiju”, ir pieejama šeit.

Pasākumu rīko Latvijas Antropologu biedrība, sadarbībā ar intelektuālo bāru „Chomsky”. Lekcija notiks angļu valodā un ieeja pasākumā ir bez maksas.

prof. Džojas Hendrijas (Joy Hendry) lekcija Kaņepes Kultūras Centrā, 10. septembrī, plkst 18.30

Lekcijas tēma "Can Aboriginal People Teach us about Burning? Seeking Indigenous Science"

Profesore Hendrija par savas lekcijas tēmu raksta: "The lecture will be an illustrated account of a research project I carried out in Australia and some other countries looking for examples of indigenous long-term traditional practice, such as burning, that I think should be described as "science". I will offer more examples, and argue that we should broaden our European view of what we mean by science."

Džoja Hendrija ir emeritētā profesore Oksfordas Bruksas (Oxford Brookes). Ieguvusi zinātņu bakalaura grādu Karaļa Koledžā Londonā (Kings College London) un vēlāk ieguva B.Litt un D.Phil grādu Oksfordas universitātē, specializējoties sociālajā antropoloģijā. Veikusi ilgstošus pētījumu Japānā un citur pasaulē. Daudzu grāmatu un zinātnisko rakstu autore.

Vairāk informācijas par prof. Hendriju:
http://www.social-sciences.brookes.ac.uk/staff/prof1.asp?ID=15
http://www.social-sciences.brookes.ac.uk/research/centres/ejrc/members/jhendry.asp


Visual anthropology film festival, Riga, Kanepes Kultūras centrs, July 9-10

Riga%20Schedule.pdf

The Kaņepes Kultūras Centrs on Skolas iela 15 (see their Facebook page here) will screen the "Creativity & Performance" Programme that was showcased at the recent Finnish Anthropological Society Conference in Tampere. We are very excited about the possibility of screening the programme in an open and public forum such as this, and we would like to invite all of you to come for the screening.

The programme will run the 9th-10th July in conjunction with the Millenium Programme, a documentary film programme curated in Brussels.

The event, which we have entitled "Cine-Scapes" will be a non-profit event and, while a small fee will be charged at the entrance, it will serve to cover the expenses of the event. You'll notice that the programme features the most recent films of Anna Grimshaw and Amanda Ravetz - two very influential figures in the visual anthropology. The programme will also feature a series of anthropological documentaries that have been circulating the ethnographic film festival circuit with a lot of success. All the films, will be a Latvian Premiere.

All the filmmkaers will be available for a Q&A after each screening. Also, the event will have a series of social events such as BBQs, live music, DJs, a bar, etc.


Invitation to Baltic Summer School of Anthropology

BSSoA%202013%20poster.jpg

Three days in Wilderness of Latvian countryside we will explore local Others by means of our own senses - extra sensory. Invited are Anthropology adepts, laymen and their admirers!

August 29 - September 1, 2013

The aim of the summer school is to involve students and scholars in an interdisciplinary and cross-cultural mingling together in an Anthropologically charged environment. We wish the participants to share academic experiences and knowledge outside of their usual study rooms. We are dedicated to establish closer relationships and cooperation networks amongst students and scholars of different fields of Anthropology and related fields that would generate basis for further coop projects and exchange of knowledge.

The Sensorium

This year Baltic Summer School of Anthropology (BSSA) will hold lectures of internationally well-known anthropologists, presentations of the current student research projects and practical workshops. BSSA will focus on the Anthropology of Senses as research method. During the working sessions of three days we will discuss importance of senses on research process of societies/cultures. Are there only five Aristotelian senses or maybe more? Is there such thing as sixth sense? The Extra-Ordinary and Sublime experiences in anthropological perspectives.

To join the summer school, fill out the participation form: http://www.surveymonkey.com/s/68DBF7G
Participation fee: 3 nights 45 EUR, 1 night 35 EUR

We will keep you updated about the workshops, lecturers and other details.

Best Wishes and see you in August,
Students from Riga Stradns University/Latvian Associat

For further information, contact us on e-mail: moc.liamg|ygoloporhtnassb#moc.liamg|ygoloporhtnassb
Join the Facebook page: https://www.facebook.com/BSSoA
Follow us on Twitter: @BSSA_2013


Trešdien, 15.maijā, sociālantropoloģei Viedai Skultānei tiks piešķirts Rīgas Stradiņa universitātes Goda doktora grāds.

Vieda Skultāne ir Bristoles Universitātes emeritētā profesore. Viņa ilgstoši strādājusi par pasniedzēju un veikusi pētījumus tādās jomās kā medicīnas un psihiatrijas antropoloģija, slimības un veselības socioloģija, psiholoģiskā medicīna, naratīva analīze, autobiogrāfiju pētījumi un dzimtes studijas. Vieda Skultāne ir daudzu starptautiski citētu rakstu un vairāku grāmatu autore. To starpā ir The testimony of lives: narrative and memory in post-Soviet Latvia (Dzīves liecības - vēstījums un atmiņa pēcpadomju Latvijā) (Routledge, 1997) un Empathy and healing: essays in narrative and medical anthropology (Berghahn, 2007).

Profesore jau kopš 1990.gadiem rosinājusi un atbalstījusi vairākus Latvijas jaunos sociālantropologus viņu studiju gaitās Lielbritānijā. Kopš tā laika viņa ir arvien atsaukusies, ja kādam no kolēģiem Latvijā bijis vajadzīgs padoms, un devīgi dalījusies pieredzē un zināšanās gan ar Latvijas Antropologu biedrības un Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācijas „Dzīvesstāsts” biedriem, gan sociālās un kultūras antropoloģijas studiju programmu reflektantiem, studentiem un absolventiem no Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes.

Inaugurācijas ceremonija notiks 15.maijā, plkst. 16.00 Rīgas Stradiņa universitātes Senāta zālē, Dzirciema ielā 16. Ceremonijai sekos saviesīgā daļa ar vīnu un uzkodām.

Visi laipni aicināti!


Otrdien, 14. maijā
Kārtējā lekcija ciklā „Iestrādes: antropoloģiski pētījumi, teorijas, metodes”

notiks 2013. gada 14.maijā plkst. 18.30 bārā Chomsky

RSU viespasniedzēja Hanna Rambla (Hannah Rumble) demonstrēs dokumentālo filmu, kuras izstrādē viņa piedalījusies un kas runā par tēmu, ko Dr Rambla iztirzājusi savā doktora disertācijā kā arī nesen izdotajā gāmatā 'Natural Burial. Traditional - Secular Spiritualities and Funeral Innovation'

'Earth to Earth: Natural Burial and the Church of England'

Filma stāsta par kustību, kas pēdējā laikā Lielbritānijā kļūst arvien populārāka - tā dēvētajiem mežu apbedījumiem (Woodland burials). Šo apbedījumu galvenā iezīme ir vēlme veidot tādus kā 'zaļos kapus', kuri ātri integrētos apkārtējā vidē. Latvijas skatītājiem varētu būt interesanti iepazīties ar britu kustību, kas savā ziņā cenšas atrast ceļu uz kapiem, kas savā apmežotībā ir diezgan līdzīgi tradicionālajiem latviešu kapiem.

Pēc filmas noskatīšanās notiks diskusija

Vairāk par Dr Ramblu lasiet viņas mājaslapā

Ieeja bez maksas, visi laipni aicināti

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License