Ieva Raubiško

Zinātniskais grāds:
Akadēmiskās intereses, ekspertīzes jomas: reliģija, politika, labbūtība
Reģionālā specializācija: Čečenija, Ziemeļkaukāzs, Latvija
Nozīmīgākās publikācijas:

Darba vieta: Latvijas Universitātes un ESF projekts "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes: Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License