Klāvs Sedlenieks

Zinātniskais grāds: BA, socioloģija (Vītauta Dižā universitāte, Kauņa, 1993), MPhil, sociālā antropoloģija (Kembridža, UK, 1999), PhD (Tallinas universitāte, Igaunija 2013).
Akadēmiskās intereses, ekspertīzes jomas: ekonomikas antropoloģija, dāvanu apmaiņa, politikas un valsts antropoloģija, dzimtes studijas, miermīlības antropoloģija
Reģionālā specializācija: Melnkalne, Rietumbalkāni, Latvija
Nozīmīgākās publikācijas:

  • 2013 "And burn today whom yesterday they fed": citizens and state in Montenegro. Tallinn: Tallinn University Press.
  • 2013. 'What do Latvian ‘peaceful peasants’ do? Peace system in a rural parish of Latvia.' Journal of Baltic Studies
  • 2005 ‘Rotten Talk: Corruption as a Part of Discourse in Contemporary Latvia’ in Italo Pardo (ed) Corruption, Morality and the Law. Ashgage University Press.
  • 2004 Korupcija būvatļauju izsniegšanas procesā. Rīga: Providus
  • 2003. ‘New Reproductive Technologies: towards assisted gender relations’ www.anthrobase.com
  • 2003 ‘Cash in an Envelope: Corruption and Tax Avoidance as an Economic Strategy in Contemporary Riga’ in Karl-Olov Arnstberg and Thomas Boren (eds.). Everyday Economy in Russia, Poland and Latvia. Sodertron: Sodertorn Academic Series
  • 2002 ‘Corruption as Witchcraft for contemporary Latvia’ www.anthrobase.com
  • 2001 ‘Korupcija tuvplānā’ (Corruption under close look) www.politika.lv
  • 1999 Between ‘Market’ and ‘State’: an anthropological analysis of corruption in post-Soviet Latvia’. nepublicēta MPhil disertācija, University of Cambridge.

Darba vieta: Rīgas Stradiņa universitāte, Komunikācijas studiju katedra. Sociālās antropoloģijas maģistra studiju programmas autors

Plašāka informācija Academia.edu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License