Kultūras un sociālās antropoloģijas studijas Latvijas Universitātē

[http://antropologija.lu.lv]

Bakalaura līmeņa studiju programma (ienākt)

  • Latvijā pirmā antropoloģijas studiju programma bakalaura līmenī
  • 3 gadu pilna laika klātienes studijas
  • Budžeta finansētas studijas 10 studentiem

Maģistra līmeņa studiju programma (ienākt)

  • 2 gadu pilna laika klātienes studijas vakaros
  • Specializācija Baltijas reģiona antropoloģijā ar fokusu uz uzņēmējdarbības, politikas un kultūras procesu antropoloģiju
  • Sadarbība ar citām LU studiju programmām ekonomikā, orientālistikā, Baltijas jūras reģiona studijās, kultūras un valodas studijās
  • Budžeta finansētas studijas 5 studentiem
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License