Kultūras un sociālās antropoloģijas studijas Latvijas Universitātē

[http://antropologija.lu.lv]
Katedras adrese: Visvalža ielā 4a, 406A telpa.
Tālrunis katedrā: 67034852
Saziņai:
https://www.facebook.com/antropologijaLU/
https://twitter.com/antropologijalu

Antropoloģijas studijas Latvijas Universitātē

Bakalaura līmeņa studiju programma (ienākt)
• Latvijā pirmā antropoloģijas studiju programma bakalaura līmenī
• Trīs gadu pilna laika klātienes studijas
• Studiju maksas segšana par valsts budžeta līdzekļiem 7 studentiem (2017./2018. mācību gadā)
Maģistra līmeņa studiju programma (ienākt)
• Divu gadu pilna laika klātienes studijas vakaros
• Specializācija Baltijas reģiona antropoloģijā ar fokusu uz uzņēmējdarbības, politikas un kultūras procesu antropoloģiju
• Sadarbība ar citām LU studiju programmām ekonomikā, orientālistikā, Baltijas jūras reģiona studijās, kultūras un valodas studijās
• Studiju maksas segšana par valsts budžeta līdzekļiem 5 studentiem (2017./2018. mācību gadā)

Latvijas Universitātes Kultūras un sociālās antropoloģijas studiju katedra izveidota 2010. gadā.
Bakalaura un maģistra līmeņu studiju programmas tikušas īstenotas kopš 2009. gada rudens semestra. Vēl aizvien Latvijas Universitāte ir vienīgā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kas piedāvā kultūras un sociālās antropoloģijas studijas bakalaura līmenī.

Kā bakalaura, tā maģistra studiju programmās daļai studentu mācību maksa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem. Studiju process noris gan latviešu, gan angļu valodās.
Bakalaura un maģistra programmu izveidē un īstenošanā ieguldījumu snieguši un sniedz vietējie antropologi (Aivita Putniņa, Ph.D., Kembridžas Universitāte; Ieva Raubiško, Ph.D., Oksfordas Universitāte; Agnese Cimdiņa, Ph.D., Bergenas Universitāte; u.c.), pasniedzēji no ārzemēm (Gareth Euan Hamilton, Ph.D., Durhamas Universitāte; Lauren Monsein Rhodes, Ph.D., Vašingtonas Universitāte; Paulo Gaibazzi, Ph.D., Milano-Bicocca Universitāte; u.c.), kā arī antropologi, kas daļu savas izglītības un prasmju apguvuši studējot kādā no Latvijas Universitātes antropoloģijas studiju programmām.

Bakalaura studiju programmā 2016./2017. mācību gadā tika sniegti šādi studiju kursi:
Reliģijas un rituāla antropoloģija,
Politikas antropoloģija,
Seksualitāte un dzimte antropoloģijā,
Etniskās kopienas,
Ievads antropoloģijas metodēs,
Praktiskā pētniecība,
Klasiskās antropoloģijas teorijas,
Ekonomikas antropoloģija,
Vides antropoloģija,
Ievads bioloģiskajā antropoloģijā,
Kvantitatīvās pētījumu metodes antropoloģijā,
Ekonomikas antropoloģija,
Dzīvnieki antropoloģijā,
Uzņēmējdarbības pamati,
Pasaules tautu mūzika,
Ievads kultūras un sociālajā antropoloģijā,
Ievads antropoloģijas pētījumos,
Attīstības antropoloģija,
Ievads pilsētas etnogrāfijā,
Kultūras teorija un vēsture,
Ķermeņa un medicīnas antropoloģija,
Radniecības antropoloģija,
Pētījuma ētika,
Antropoloģijas lauka darbs,
Ievads maņu un kustību antropoloģijā.

Maģistra studiju programmā 2016./2017. gadā tika sniegti šādi studiju kursi:
Eiropas etnogrāfija,
Vīrieši un sievietes sabiedrībā,
Postmodernisms un antropoloģija,
Patēriņa antropoloģija,
Dienvidāzijas etnogrāfija,
Post-sociālisma antropoloģija,
Pieredze, patība, rīcībspēja,
Sociālās un kultūras teorijas,
Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes,
Slimības un veselības antropoloģija,
Biotehnoloģijas un sabiedrība,
Starptautiskā biznesa antropoloģija.

Katedras adrese: Visvalža ielā 4a, 406A telpa.
Tālrunis katedrā: 67034852
Saziņai:
https://www.facebook.com/antropologijaLU/
https://twitter.com/antropologijalu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License