Latviešu radniecības termini

dieveris - vīra brālis (skat. arī svainis)
svainis - sievas vai vīra brālis, māsas vīrs
vedekla (arī - jaunuve) - dēla sieva
znots - meitas vīrs
māsīca/brālēns - tēva vai mātes brāļa/māsas bērni
ķelavainis (arī ķelvainis, ķeluvainis) - sievas māsas vīrs
mārša - brāļa sieva
ietaļa - svaine, brāļa sieva

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License