Latviešu radniecības termini

bērni - abu dzimumu pēcnācēji pirmajā paaudzē
brālis - vīriešu kārtas cilvēks, kam abi vecāki ir tie paši, kas ego
dēls - vīriešu kārtas pēcnācējs pirmajā paaudzē
dieveris - vīra brālis (skat. arī svainis)
baba - vecmāte, pārsvarā Latgalē
brālēns - tēva vai mātes brāļa/māsas dēls, onkuļu un tanšu bērnus dēvē atkarībā no radniecības attāluma par otrās (trešās utt) pakāpes brālēniem/māsīcām, bet var dēvēt arī par brāļiem un māsām (parasti, ja dzīvo vienā mājsaimniecībā)
ģeds - vectēvs, pārsvarā Latgalē
ietaļa - (arī svaine), brāļa sieva
ķelavainis (arī ķelvainis, ķeluvainis) - sievas māsas vīrs, skat. arī svainis
mārša - brāļa sieva
māsa - sieviešu kārtas cilvēks, kam abi vecāki ir tie paši, kas ego
māsīca - tēva vai mātes brāļa/māsas meita
māte (arī mamma - sieviešu kārtas vecāks
mazbērni - abu dzimumu pēcnācēji otrajā paaudzē, meitas un/vai dēla bērni
mazdēls - vīriešu kārtas pēcnācējs otrajā paaudzē; meitas vai dēla dēls
mazmeita - sieviešu kārtas pēcnācējs otrajā paaudzē; meitas vai dēla meita
meita - sieviešu kārtas pēcnācējs pirmajā paaudzē
onkulis - skat tēvocis
omamma - sarunvalodā vecmāte
ome - sarunvalodā vecmāte
opaps - sarunvalodā vectēvs
opis - sarunvalodā vectēvs
patēvs - vīriešu kārtas vecāks, kurš ir adoptējis ego
pamāte - sieviešu kārtas vecāks, kura ir adoptējusi ego
padēls - vīriešu kārtas adoptēts pēcnācējs
pameita - sieviešu kārtas adoptēts pēcnācējs
pusbrālis - vīriešu kārtas cilvēks, kam ar ego ir tikai viens kopīgs vecāks (tēvs vai māte)
pusmāsa - sieviešu kārtas , kam ar ego ir tikai viens kopīgs vecāks (tēvs vai māte)
svaine - skat. ietaļa
svainis - (arī švāģeris) sievas vai vīra brālis, māsas vīrs
švāģeris - skat. svainis
tante - sieviešu kārtas (parasti) vecāku paaudzes radiniece, tēva vai mātes māsa, bet var būt arī tēva vai mātes māsīca.
tēvs (arī tētis) - vīriešu kārtas vecāks
tēvocis (arī onkulis) - vīriešu kārtas (parasti) vecāku paaudzes radinieks, tēva vai mātes brālis, bet var būt arī tēva vai mātes brālēns
vecāki - kopā gan tēvs, gan māte
vectēvs (arī vecaistēvs) - tēva vai mātes tēvs
vecmāte (arī vecāmāte) - tēva vai mātes māte
vedekla (arī - jaunuve) - dēla sieva
znots - meitas vīrs

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License