Mērķi un uzdevumi

Latvijas antropologu biedrība ir izveidota, lai apvienotu Latvijas antropologus un radītu intelektuāli stimulējošu vidi, kurā attīstīties šai zinātnes nozarei. Patlaban LAB apvieno galvenokārt cilvēkus, kas interesējas par sociālo (kultūras) antropoloģiju. Tomēr biedrības pamatideja ir spēcināt antropoloģiju kā integrējošu zinātni par cilvēku šīs nozares plašākajā izpratnē.

Biedrībā ir apvienojušies ne tikai tie, kuri ir apguvuši antropoloģiju kā specialitāti augstskolā, bet arī tie, kuri savā pētniecībā saskaras ar antropoloģijas teorijām, tēmām un datiem. Tāpēc ikdienā ne visi LAB biedri sevi identificē kā antropologus.

Latvijas antropologu biedrības galvenais uzdevums ir popularizēt un stiprināt antropoloģijas nozari Latvijā. Lai to panāktu, LAB:
- regulāri organizē informatīvas sanāksmes, kurās LAB biedri vai īpaši pieaicināti lektori stāsta par jaunākajiem pētījumiem, kas attiecas uz vai var interesēt Latvijas antropologus
- nodarbojas ar antropoloģijas kā akadēmiskas disciplīnas nostiprināšanu Latvijā
- koordinē un izplata informāciju par iespējām sadarboties gan ar antropologiem Latvijā, gan ārzemēs
- koordinē un izplata informāciju par iespējām mācīties antropoloģiju
- LAB nodarbojas arī ar antropoloģisku konsultāciju sniegšanu valsts un pašvaldību iestādēm, sniedzot antropoloģisku ekspertīzi Latvijas sabiedrībai būtiskos jautājumos

Atpakaļ uz pirmo lappusi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License