Par Biedrību

Saziņai ar LAB lietotjiet e-pastu, kas atrodams šeit
Mūsu Facebook lapa: https://www.facebook.com/LatvianAssociationOfAnthropologists/


Ziedojumiem un biedrunaudām:
Latvijas Antropologu Biedrība S/O
Reģistrācijas Nr. 40008048310
Banka: Swedbank
IBAN konta numurs: LV36HABA0551000845015


Latvijas antropologu biedrība ir nevalstiska organizācija, kuras galvenais mērķis ir veicināt antropoloģijas attīstību Latvijā. Šī mērķa sasniegšanai LAB apvieno praktizējošus antropologus kā arī tos, kas nopietni interesējas par antropoloģiju.

LAB regulāri organizē publiskas lecijas, kurās dalībnieki tiek iepazīstināti ar Latvijas un ārzemju antropologu jaunākajiem pētījumiem.

Biedrība dibināta 1999. gadā. Kopš 2012. gada LAB ir Pasaules antropologu asociāciju padomes (World Council of Anthropological Associations) locekle.

Kopš 2018.gada 1.janvāra LAB valdes sastāvs ir:
Ieva Puzo
Anna Žabicka
Kārlis Lakševics

Kopš 2017.gada janvāra līdz 2017.gada decembrim LAB valdes sastāvs bija:
Ieva Puzo
Elīna Ozoliņa
Anna Žabicka

Kopš 2015. gada janvāra līdz 2016.gada decembrim LAB valdes sastāvs bija:
Klāvs Sedlenieks
Elīna Ozoliņa
Daina Bērziņa

No 2012. gada decembra līdz 2014.gada decembrim LAB valdes sastāvs bija:
Ieva Raubiško
Māris Prombergs
Vineta Savicka

No 2010. gada decembra līdz 2012. gada decembrim LAB valdes sastāvs bija:

Dace Dzenovska
Agita Lūse
Ieva Raubiško

No 2009. gada sākuma līdz 2010. gada decembrim LAB valdes sastāvs bija:

Baiba Bela-Krūmiņa
Agnese Cimdiņa
Klāvs Sedlenieks

Visu LAB biedru saraksts

Vairāk par LAB mērķiem un uzdevumiem

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License