Reflection paper / iespaidu raksts

Iespaidu raksts ir studenta pārdomas par izlasīto literatūru. Iespaidu rakstā nav jāatstāsta izlasīto rakstu vai grāmatu saturs – to pasniedzējs jau zina. Iespaidu rakstā jums ir jāspēj demonstrēt, ka esat sapratuši izlasīto un spējat, balstoties uz tā, veidot savu viedokli par autoru domām kā arī attīstīt jaunas idejas. Iespaidu raksts ir kaut kas līdzīgs recenzijai par izlasīto, bet tas prasa arī autora paša ideju ieguldījumu.

Iespaidu raksta viens no uzdevumiem ir likt studentiem nopietni studēt uzdoto literatūru. Tāpēc iespaidu rakstā ir jāspēj parādīt, ka esat lasījuši un sapratuši uzdoto literatūru.

Daži nozīmīgi punkti, kas jāpatur prātā rakstot iespaidu rakstu:

  • centieties izteikties pēc iespējas pilnīgāk. Jums ir jāspēj parādīt, ka esat labi izpratuši izlasīto literatūru. Virspusība, vispārīgi apgalvojumi, nepamatoti spriedumi samazinās atzīmi;
  • nepārstāstiet izlasīto rakstu/grāmatu saturu, nerakstiet kopsavilkumus. Iespaidu rakstā centieties aprakstīt savas domas un idejas, kas radušās izlasītā sakarā – vai jūs piekrītat / nepiekrītat rakstītajam, kāpēc? vai izlasītais stimulēja jūs domāt par kaut ko, par ko iepriekš nebijāt domājuši, vai ir palikuši neatbildēti jautājumi? Vai izlasītais saistās ar jūsu dzīves pieredzi vai aktuāliem notikumiem? Vai veids, kā autors attīsta savu argumentu, ir loģisks un labi sakārtots? Vai pētījums, uz kura pamata tapis raksts vai grāmata, ir ticis veikts korekti, vai gluži pretēji – ir pamats apšaubīt izmantotās metodes, kāpēc?

Iespaidu raksts parasti ir salīdzinoši īss - apmēram pusotras līdz divas lappuses. Atsevišķos gadījumos studentiem izdodas būt ļoti kodolīgiem un pietiek ar 1 lpp, bet vairumā gadījumu ar vienu lapu nepietiek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License