Roberts Ķīlis

Zinātniskais grāds: PhD, Cambridge, 1999
Akadēmiskās intereses, ekspertīzes jomas: Ekonomikas antropoloģija, Biznesa antropoloģija, Radniecības sistēmas
Reģionālā specializācija: Latvija
Nozīmīgākās publikācijas:

  • (sast.). Atmiņa un vēsture. No antropoloģijas līdz psiholoģijai. Rakstu krājums. Rīga: N.I.M.S., 1998, 139 lpp.
  • (together with N.Hood and J.-E.Vahlne) Transition in the Baltic States: Micro-level Studies, Basingstoke: Macmillan, 1997. Co-editor of the volume, and co-author of Introduction and Conclusions.
  • "Globalizācijas ekonomiskās un sociālās izpausmes"//Latvija: pārskats par tautas attīstību 1999.gadā, 1.nodaļa. ANO Attīstības programma, Rīga, 1999 (kopā ar Evitu Luni).
  • (together with Evita Lune) "The consequences of globalisation for Latvia's economy and society //UNDP Human Development Report: Latvia 1999. Chapter 1.
  • Social organisation and knowledge of the past in a Latvian Siberian village, PhD Dissertation, University of Cambridge, 1999.

Darba vieta: Stockholm School of Economics in Riga, Asociētais profesors

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License