Seminar "A Rite of Passage"

Antropoloģei Merilinai Straternai veltīts seminārs un prof. Straternas lekcija 'A Rite of Passage', ko viņa nolasīja, beidzot savu Viljama Vaisa profesūru 2008. gadā. Video pirmā daļa veltīta ievadvārdiem gan par pašu prof. Straternu, gan Kembridžas koledžu sistēmu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License